दिवाळी अंकराज्य

जीव घेतेस तू गं सखे साजणे- कृष्णा आर्दड

जीव घेतेस तू गं सखे साजणे

*काय डोळ्यातुनी हे तुझे लाजणे,*
*जीव घेतेस तू गं सखे साजणे…*

*हात हातामध्ये, ओठ ओठात दे*
*वादळाला उभ्या, तू गं श्वासात घे*
*पार वेडावते हे तुझे लाजणे*
*जीव घेतेस तू गं सखे साजणे*

*नथ नकातली, बट केसातली…*
*काय गोडी तुझ्या, गोड ओठातली..*
*चंद्र हो तू अता कर मला चांदणे,*
*जीव घेतेस तू गं सखे साजणे..*

*तू चालतांना हवा, मंद-मंदावते*
*भर ऊन्हाळ्यातही, ऊन थंडावते*
*काय जादू जनू हे तुझे चालणे,*
*जीव घेतेस तू गं सखे साजणे*

*काय डोळे तुझे, ओठ मखमल किती,*
*अप्सरेला जणू हारण्याची भिती..*
*रूप तुझे पाहुणी रातभर जागणे*
*जीव घेतेस तू गं सखे साजणे…*

*तुच ह्रदयात तू, तुच ध्यासात तू*
*तुच तू तुच तू, तुच श्वासात तू…*
*गाढ झोपेतही हे तुझे भासणे,*
*जीव घेतेस तू गं सखे साजणे..*

                                *कृष्णा आर्दड*
                      *राजाटाकळी या घनसावंगी जि जालना*
                                   *मो 7410120335*

दिलीप पोहनेरकर 9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com

Related Articles

Back to top button