Jalna Districtजालना जिल्हा

रद्द केलेली डेमू रेल्वे पुन्हा सुरू; मनमाड पर्यंत जाणार

जालना-प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेवून, दक्षिण मध्य रेल्वे ने नुकतीच रद्द केलेली नांदेड – रोटेगाव डेमू विशेष गाडी पूर्ववत केली असून तिचा विस्तार मनमाड पर्यंत केला आहे, तो पुढील प्रमाणे –
१. गाडी संख्या ०७७७७ हुजूर साहिब नांदेड ते मनमाड डेमू : हि गाडी दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२१ पासून हुजूर साहिब नांदेड येथून सायंकाळी १९.२५ वाजता सुटेल आणि परभणी, औरंगाबाद, रोटेगाव मार्गे मनमाड येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ०५.५० वाजता पोहोचेल.

२. गाडी संख्या ०७७७८ मनमाड ते हुजूर साहिब नांदेड डेमू : हि गाडी दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२१ पासून मनमाड येथून सकाळी ०६.१० वाजता सुटेल आणि रोटेगाव ,औरंगाबाद, जालना, परभणी, पूर्णा मार्गे हुजूर साहिब नांदेड येथे दुपारी १५.२० वाजता पोहोचेल.

-दिलीप पोहनेरकर,९४२२२१९१७२
https://edtvjalna.com
डाउनलोड edtvjalna app

Related Articles