Jalna District

 मध्य रेल्वे मधील ट्रफिक ब्लॉक मुळे काही रेल्वे रद्द तर काही अंशतः रद्द

मध्य रेल्वे ने कळविल्या नुसार मुंबई विभागातील कालवा-दिवा सेक्शन मधील 5 व्या आणि 6 व्या रेल्वे लाईन करिता 72 तासांचा ट्राफिक ब्लॉक घेण्यात आल्यामुळे काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत तर काही रेल्वे अंशतः रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्या पुढील प्रमाणे –

1. रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :

1) 12071 मुंबई सीएसएमटी जालना 05.02.2022 & 06.02.2022
2 )12072 जालना मुंबई सीएसएमटी 05.02.2022 & 06.02.2022
3) 11401 मुंबई सीएसएमटी आदिलाबाद 04.02.2022, 05.02.2022 & 06.02.2022
4 )11402 आदिलाबाद मुंबई सीएसएमटी 04.02.2022, 05.02.2022 & 06.02.2022

2. अंशतः रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :

1) 17611 हुजूर साहिब नांदेड मुंबई सीएसएमटी 04.02.2022 & 05.02.2022 नाशिक ते मुंबई दरम्यान रद्द
2) 17612 मुंबई सीएसएमटी हुजूर साहिब नांदेड 05.02.2022 & 06.02.2022 मंबई ते नाशिक दरम्यान रद्द.

*दिलीप पोहनेरकर*
9422219172
www.edtvjalna,/app-edtvjalna

दिलीप पोहनेरकर 9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com

Related Articles

Back to top button