aasam tea

  • 12 ते 17 डिसेंबर दरम्यान नोकरी मिळविण्याची संधी

    अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मंत्री यांच्या निर्देशांनुसार राज्यातील उमेदवारांना विविध क्षेत्रत नव्याने निर्माण होत असलेल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने, दि.12 ते 17 डिसेंबर 2021 या कालावधीत भव्य“राज्यस्तरीय…

    Read More »
Back to top button